Kepakaran & Fasiliti

Agenda Eksklusif Sdn Bhd

KEPAKARAN


Keupayaan Agenda Eksklusif Sdn Bhd mampu untuk terus bertahan dan melebarkan empayar perniagaannya sejak tahun 2002, adalah kerana tenaga pakar dan kemudahan lengkap yang dimilikinya untuk melakukan kerja-kerja pembekalan dan penyelenggaraan.


FASILITI


Agenda Eksklusif Sdn Bhd (AESB) mempunyai empat bengkel khas lengkap dengan tenaga mahir professional yang menggendalikannya. Bengkel-bengkel tersebut ialah :

BENGKEL MEKANIKAL - Untuk membaikpulih enjin dan juga komponen mekanikal terutamanya kapal TLDM.

BENGKEL BOT - Untuk fabrikasi dan juga baikpulih bot fiber, Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) dan yang seumpamanya.

BENGKEL BREATHING APPARATUS - Khusus untuk menyelenggara, menguji dan mentauliah Emergency Life Support Apparatus, Air Breathing Apparatus, Anti Gas Respirator Mask dan Breathing Air Compressor.

BENGKEL PEMADAM API - Khusus untuk menyelenggara, menguji dan mentauliah pelbagai kategori alat pemadam api.